STROJI ZA ELEKTROKEMIČNU OBDELAVU

ELEKTROKEMIČNA OBDELAVA (ECM)

Elektrokemična obdelava temelji na principu elektrolize. Orodje je kot katoda (+ pol) povezano na izvor enosmernega toka, medtem ko je obdelovanec anoda (- pol) ter potopljen v elektrolit. Pride do kemičnega raztapljanja kovin na anodi in usedanja na katodi. Po Faradayevem zakonu je količina kovine, ki se raztaplja, proporcionalna glede na jakost električne energije in čas, v katerem energija teče med elektrodama. Elektrolit ima nalogo, da zagotovi prevodnost med elektrodama ter v neprekinjeni električni energiji odnaša produkte elektrolize iz cone obdelave.

 CS „Comfort Standard“

Chiron Serija 08

Prednosti

Modularen dizajn stroja

Različne moči generatorja energije

Kontrola temperature

Kontrola pH vrednosti

Enostavna implementacija avtomatizacije

Enostavno posluževanje stroja

Delovni prostor

1.150 x 950 mm

Površina za vpenjanje

1.300 x 800 x 900 mm

Moč izvora (DC)

400 – 2.500 A

Moč izvora (Puls)

400 – 6.000 A

Želite izvedeti več?

Naj vam predstavimo vse možnosti in posebnosti EMAG strojev ter vam pomagamo izbrati najboljšo možnost za vaše potrebe!