Spoznajte nas

O nas in zgodovini našega podjetja

Kdo smo mi?

VIST d.o.o. iz Čakovca je družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 2002 in izhaja iz podjetja NC SERVIS LOVREK Ivan s.p. iz Ljubljane. Ker ne opravljamo več le servisa na CNC strojih, smo se odločili, da preimenujemo podjetje NC SERVIS LOVREK Ivan s.p. in ga prestrukturiramo. Beseda VIST izhaja iz kratice nemških besed: Vertretung, Ingenieurwesen, Servis in Technologie, kar v prevodu pomeni zastopstvo, inženiring , servis in tehnologija.

Naša zgodba

Zgodovina

^
1989.

Začetek

40 let dela s CNC obdelovalnimi stroji

30 let zastopanja podjetij EMAG Group in STAMA Maschinenfabrik GmbH

Odpiranje podjetja NC SERVIS LOVREK Ivan s.p. – LJUBLJANA (zastopanje in servis za vzhodni del Evrope)

^
2001.

Novo zastopstvo

Začetek zastopanja podjetja CHIRON WERKE GmbH

^
2002.

Pravi začetek

Odpiranje podjetja VIST d.o.o. – Čakovec

Razlogi za odpiranje:
• Servis zastopanih podjetij EMAG, STAMA, CHIRON na področju Vzhodne Evrope 
• Cena zemljišča v industrijski coni Čakovec
• Cena dela in možnost pridobivanja kvalitetnih zaposlenih

^
2006.

Želimo rasti

Začetek gradnje industrijske hale v Pribislavcu na Hrvaškem

^
2008.

Novo tržišče in zastopnik

Odpiranje podjetja VIST d.o.o. – LJUBLJANA

Začetek zastopanja podjetja  LPW (stroji za industrijsko pranje obdelanih kosov)

^
2010.
Nova hala

Zaključek izgradnje industrijske hale (dana v najem do leta 2015)

^
2015.

Selitev

Selitev v novo zgrajeno industrijsko halo u Pribislavcu na Hrvaškem

^
2019.

Še naprej rastemo

Pridobivanje gradbenega dovoljenja za dograditev industrijske hale za
dodatnih 1 450 m2

Začetek zastopanja podjetja APODIS