Ključne značajke STAMA SISTEMA 5:

    • 1, 2 ili 4 vretena istovremeno u obradi. Snažan i fleksibilan stroj za obradu širokog spektra komada. Brz, precizan, izdržljiv… i uvijek produktivan
    • Zauzima mali prostor. Stroj je modularno dizajniran, čime se omogućava fleksibilnost prilikom odabira procesa obrade
    • Kruta izvedba 4te i 5osi osigurava preciznu 4 i 5-osnu obradu. Najčešće je komad moguće obraditi u 1 ili 2 operacije, čime se osigurava veća kvaliteta
    • Laka mogućnost automatizacije procesa
STROJ

MC 531 SINGLE

Razmak između vretena, mm

Pomak po X (1 radni prostor), mm

1000

Pomak po X (2 radna prostora), mm

2200 / 2 x 800

Pomak po Y, mm

400 / 500

Pomak po Z, mm

400

Snaga glavnog vretena, kW

22 / 51 

Moment glavnog vretena, Nm

140 / 170

Brzina vretena, x 1000 min -1

10 / 12 / 15

Chip-to-Chip time, s

2,9

Brzi posmak, max.

75 m / min

Broj alata, max.

48 / 60 / 120

Prihvat alata

HSK-A63

Težina alata, kg

5 / 10

Promjer alata, mm

88 / 140

Dužina alata, max

300 mm

STROJ MC 531 TWIN

Razmak između vretena, mm

320

400

200

Pomak po X (1 radni prostor), mm

1000

920

630

Pomak po X (2 radna prostora), mm

2 x 770

 

2 x 630

Pomak po Y, mm

400 / 500

400

500

Pomak po Z, mm

400

400

370

Snaga glavnog vretena, kW

2 x 22 / 51

 2 x 22 / 51

2 x 22

Moment glavnog vretena, Nm

140 / 170

2 x 140 / 170

2 x 140

Brzina vretena, x 1000 min -1

10 / 12 / 15

10 / 12 / 15

10 / 12 / 15

Chip-to-Chip time, s

3,0

3,0

3,2

Brzi posmak, max.

75 m / min

75 m / min

75 m / min

Broj alata, max.

2 x 32 / 68

2 x 35

2 x 28

Prihvat alata

HSK-A63

HSK-A63

HSK-A63

Težina alata, kg

5 / 10 

5 / 10

5 / 10

Promjer alata, mm

88 / 140

78 / 140 

85 / 140

Dužina alata, max

300 mm

300 mm

300 mm

STROJ

MC 531 TWIN²

Razmak između vretena, mm

200

Pomak po X (1 radni prostor), mm

600

Pomak po X (2 radna prostora), mm

2 x 630

Pomak po Y, mm

400

Pomak po Z, mm

360

Snaga glavnog vretena, kW

4 x 47

Moment glavnog vretena, Nm

4 x 64

Brzina vretena, x 1000 min -1

10 / 12 / 15

Chip-to-Chip time, s

3,5

Brzi posmak, max.

75 m / min

Broj alata, max.

4 / 14 / 28

Prihvat alata

HSK-A63

Težina alata, kg

5 / 10

Promjer alata, mm

88 / 140

Dužina alata, max

300 mm

STROJ

MC 533 Single

MC 533 Twin

Razmak između vretena, mm

320

Pomak po X, mm

640

640

Pomak po Y, mm

400

400

Pomak po Z, mm

400

400

Snaga glavnog vretena, kW

31 / 48 / 55

2 x 31 / 48

Moment glavnog vretena, Nm

115 / 154 / 54

2 x 115 / 154

Brzina vretena, x 1000 min -1

16 / 12 / 28 

16 / 12 

Chip-to-Chip time, s

2,9 s 

2,9 s 

Brzi posmak, max.

60 m/ min

60 m/ min

Broj alata, max.

80

 2 x 40

Prihvat alata

HSK-A63 / Capto C5

HSK-A63 / Capto C5

Težina alata, kg

5

Promjer alata, mm

78 / 160

78 / 160

Dužina alata, max

300 mm

300 mm

STROJ

MC 533 Single

MC 533 Twin

Razmak između vretena, mm

600

Pomak po X, mm

800

800

Pomak po Y, mm

550

550

Pomak po Z, mm

550

550

Snaga glavnog vretena, k

31

2 x 31

Moment glavnog vretena, Nm

115 

2 x 115 

Brzina vretena, x 1000 min -1

16

16 

Chip-to-Chip time, s

3,3 s

3,4 s

Brzi posmak, max.

65 m/ min

65 m/ min

Broj alata, max.

60 / 96

 2 x 30 / 48

Prihvat alata

HSK-A63 

HSK-A63 

Težina alata, kg

10

10

Promjer alata, mm

98 / 200

98 / 200

Dužina alata, max

400 mm

400 mm

STROJ

MC 533 Single

MC 533 Twin

Razmak između vretena, mm

600

Pomak po X, mm

800

800

Pomak po Y, mm

550

550

Pomak po Z, mm

550

550

Snaga glavnog vretena, kW

65

2 x 65

Moment glavnog vretena, Nm

400

2 x 400

Brzina vretena, x 1000 min -1

10

10

Chip-to-Chip time, s

3,3 s

3,4 s

Brzi posmak, max.

65 m/ min

65 m/ min

Broj alata, max.

40 / 64

 2 x 20 / 32

Prihvat alata

HSK-A100

HSK-A100

Težina alata, kg

18

18

Promjer alata, mm

148 / 250

148 / 250

Dužina alata, max

400 mm

400 mm

Želite li saznati više?

Dozvolite da Vam predstavimo sve mogućnosti i posebnosti CHIRON strojeva i pomognemo Vam odabrati najbolju opciju za Vaše potrebe!